Unser Spielplan

Mai 2023

Di, 30.05.2023

Di, 30.05.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Treffpunkt Foyer Schauspielhaus

30.05.2023
18:00
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

30.05.2023
19:30 - 21:15

Juni 2023

Do, 01.06.2023

Do, 01.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

01.06.2023
19:30 - 21:25
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Foyer Kammertheater

01.06.2023
20:00 - 21:25
Fr, 02.06.2023

Fr, 02.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus
Zum letzten Mal

02.06.2023
19:30 - 22:25
Sa, 03.06.2023

Sa, 03.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

03.06.2023
19:30 - 22:00
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Kammertheater

03.06.2023
20:00 - 21:45
So, 04.06.2023

So, 04.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

04.06.2023
15:00 - 17:30
Mo, 05.06.2023

Mo, 05.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

05.06.2023
19:30 - 22:00
Di, 06.06.2023

Di, 06.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Foyer Kammertheater

06.06.2023
20:00 - 21:25
Mi, 07.06.2023

Mi, 07.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Treffpunkt Foyer Schauspielhaus

07.06.2023
18:00
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

07.06.2023
19:30 - 21:15
Do, 08.06.2023

Do, 08.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

08.06.2023
19:30 - 21:15
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Kammertheater

08.06.2023
20:00 - 21:45
Fr, 09.06.2023

Fr, 09.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

09.06.2023
19:30 - 21:25
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Foyer Kammertheater

09.06.2023
20:00 - 21:25
Sa, 10.06.2023

Sa, 10.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus
Vorstellungsänderung

10.06.2023
19:30 - 21:25
So, 11.06.2023

So, 11.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Unteres Foyer Schauspielhaus

11.06.2023
11:00
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

11.06.2023
18:00 - 19:55
Mo, 12.06.2023

Mo, 12.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

12.06.2023
19:30 - 21:15
Di, 13.06.2023

Di, 13.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Treffpunkt Foyer Schauspielhaus

13.06.2023
18:00
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

13.06.2023
19:30 - 22:30
Do, 15.06.2023

Do, 15.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Foyer Schauspielhaus

15.06.2023
18:15
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

15.06.2023
19:00 - 20:30
Fr, 16.06.2023

Fr, 16.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus
Schulvorstellung

16.06.2023
10:00 - 11:30
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

16.06.2023
19:30 - 21:25
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Foyer Kammertheater

16.06.2023
20:00
Sa, 17.06.2023

Sa, 17.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Kammertheater

17.06.2023
20:00 - 21:40
So, 18.06.2023

So, 18.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Treffpunkt Foyer Schauspielhaus

18.06.2023
17:00
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Kammertheater
Zum letzten Mal

18.06.2023
20:00 - 21:40
Mo, 19.06.2023

Mo, 19.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

19.06.2023
19:30 - 21:15
Di, 20.06.2023

Di, 20.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

20.06.2023
19:30
Mi, 21.06.2023

Mi, 21.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Treffpunkt Foyer Schauspielhaus

21.06.2023
18:00
Do, 22.06.2023

Do, 22.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Kammertheater
Spielclub-Stückentwicklung

22.06.2023
19:00
Fr, 23.06.2023

Fr, 23.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Kammertheater
Spielclub-Stückentwicklung

23.06.2023
19:00
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus
Wiederaufnahme

23.06.2023
19:30 - 21:15
Sa, 24.06.2023

Sa, 24.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Vor und im Schauspielhaus

24.06.2023
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

24.06.2023
18:00 - 19:45
So, 25.06.2023

So, 25.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

25.06.2023
19:30 - 22:20
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Foyer Kammertheater

25.06.2023
20:00
Mo, 26.06.2023

Mo, 26.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

26.06.2023
19:30 - 22:15
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Foyer Kammertheater

26.06.2023
20:00 - 21:25
Di, 27.06.2023

Di, 27.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Treffpunkt Foyer Schauspielhaus

27.06.2023
18:00
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

27.06.2023
19:30 - 22:20
Mi, 28.06.2023

Mi, 28.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

28.06.2023
19:30 - 22:15
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Kammertheater

28.06.2023
20:00 - 21:45
Do, 29.06.2023

Do, 29.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus
Schulvorstellung

29.06.2023
10:00 - 11:20
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

29.06.2023
19:30 - 21:15
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Foyer Kammertheater
Zum letzten Mal in dieser Spielzeit

29.06.2023
20:00
Fr, 30.06.2023

Fr, 30.06.2023

https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Schauspielhaus

30.06.2023
19:30 - 20:40
https://www.staatstheater-stuttgart.de Staatstheater Stuttgart Oberer Schloßgarten 6, 70173 Stuttgart
Schauspiel Stuttgart Kammertheater
Zum letzten Mal

30.06.2023
20:00 - 21:45